/Zdjęcia z XXIX Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SITK w dniach 20-22 kwietnia 2006r w Cedzynie.