/Komunikat Nr 1.

Komunikat Nr 1.

Komunikat 1

ORGANIZATOR  KONFERENCJI 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Kielcach

PIĄTA  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

p.t. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”

5-7 października  2022 r.  w   GRAND Hotelu  w Kielcach . 
Zaproszono do udziału w Radzie Programowej  Konferencji:

 • Andrzej Massel – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
 • Jacek Paś – Prezes SITK RP
 • Ireneusz Merchel – Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Roman Pniewski – UTH Radom
 • Mieczysław Kornaszewski –UTH Radom
 • Andrzej Kochan – Politechnika Warszawska
 • Jakub Młyńczak – Politechnika Śląska

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni:

 • Instytut Kolejnictwa.
 • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
 • Politechnika Warszawska.
 • Politechnika Śląska.
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Pracownicy Centrali i Zakładów Linii Kolejowych.
 • Przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej.
 • Producenci oraz Wykonawcy.

Tematyka konferencji   będzie obejmować:

 • Wyzwania związane z realizacją inwestycji w infrastrukturę kolejową.
 • Doświadczenia z realizacji procesów inwestycyjnych – inwestor zastępczy.
 • Doświadczenia w organizacji ruchu w zakresie bieżącej eksploatacji oraz  w trakcie realizacji zadań remontowo –  inwestycyjnych w zakresie stosowanych  procedur oraz  ocena efektywności tych procesów i  propozycje rozwiązań   optymalizujących ich organizację .
 • Doświadczenia w działalności utrzymaniowej, propozycje optymalizacji  technologicznej i ekonomicznej tych procesów.
 • Prezentacje działalności firm realizujących dostawy i usługi na rzecz    infrastruktury kolejowej.
 • Dopuszczenia, certyfikacja, interoperacyjność oraz  bezpieczeństwo i zdarzenia kolejowe. 
 • Tematyka związana ze stosowaniem interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym.
 • Doświadczenia i wnioski z realizacji funkcji Inżyniera Projektu, przy zabudowie i modernizacji dotyczących  urządzeń srk i tk ,współpraca z Zamawiającym, Użytkownikiem oraz Wykonawcami innych branż realizującymi projekty branżowe dla linii kolejowych.
 • Omówienie kierunków działań PKP PLK S.A. , co pozwoliłoby na budowę   wiedzy   perspektywiczno-wykonawczej dla wykonawców i  projektantów w zakresie inwestycji  i utrzymania.

W zakresie przeglądu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w kontekście możliwości ich oferowania przez rynek producentów i wykonawców w zderzeniu z oczekiwaniami i wymaganiami Polskich Linii Kolejowych S.A. poruszone byłyby poniższe tematy:

 • ETCS LS jako sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjność na liniach nie objętych KPW TSI CCS.
 • Przygotowanie krajowego rynku do wdrażania ETCS baseline 3- scenariusze operacyjne, wymagania techniczne.
 • ANPRJ – Automatyczne nastawianie przebiegów w oparciu o rozkład jazdy.
 • Koncepcja Centrum Utrzymania i Diagnostyki- rola, zadania, funkcje i pierwsze doświadczenia eksploatacyjne.
 • BIM w projektowaniu infrastruktury kolejowej.
 • Cyberbezpieczeństwo w systemach srk i łączności.
 • Bezobsługowa diagnostyka systemów srk, ETCS, GSM-R .
 • Europejskie trendy w strukturze urządzeń srk- koncepcja uniwersalnych interfejsów. 
 • Doświadczenia i wnioski z projektów opracowywania interfejsów między różnymi typami urządzeń pochodzących od różnych producentów ( IXL- RBC).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (pocztą, lub e-mailem) na adres:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Oddziału w Kielcach

25-501 Kielce, ul Sienkiewicza 48, tel. 41 344 95 84, 608 608 426,

 e-mail: sitk.kielce@idsl.pl , sitk.kielce@onet.pl,

oraz dokonanie wpłaty wg karty zgłoszenia.

 

TERMINARZ

● zgłoszenie uczestnictwa do dnia

 

20.09.2022 r.

● nadsyłanie pełnych tekstów     
   referatów

15.09.2022 r.

● przesłanie opłaty za udział w konferencji

23.09.2022 r.

● wysłanie komunikatu nr 2 do uczestników

24.09.2022 r.

 

 

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy dokonać pisemnie na adres SITK RP Oddział Kielce do dnia 22.09.2022 r.

W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

 

INFORMACJE

SITK RP Zarząd Oddziału w Kielcach

 25-501 Kielce, ul Sienkiewicza 48

Kontakt  Józefa Sobczyńska-Stefańska –Sekretarz Konferencji

tel.  608 608 426

e-mail: sitk.kielce@idsl.pl , sitk.kielce@onet.pl.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.