70-lecie

                                     

Jubileusz 70-lecia Oddziału SITK RP w Kielcach 

24 lutego 2018 r. minęła 70 rocznica utworzenia  Oddziału SITK w Kielcach. Dla uczczenia tego Jubileuszu Zarząd  Oddziału zorganizował 7 września   2018 r.  w  Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach uroczystą Galę  Jubileuszową „ Jubileusz 70-lecia Oddziału  SITK RP w Kielcach”.

Na tą okazję została wydana monografia obejmująca działalność Oddziału w latach 2008-2018

 1. 70 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach.                           

        Monografia 2008-2018” tom III. 

W obchodach, oprócz władz Oddziału, Członków Honorowych i przedstawicieli Kół i Klubów Zakładowych SITK udział wzięli:

–   Łakomiec Zdzisław  – Przedstawiciel  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

– Jan Maćkowiak-Wicemarszałek  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w  Kielcach

 • Tadeusz Sayor – Wiceprezydent Miasta Kielce.
 • Andrzej Sygut – Wiceprezydent Miasta Kielce.
 • Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Zarządu Krajowego SITK RP i Prezes Honorowy SITK RP Oddział w Krakowie.
 • Waldemar Fabirkiewicz – Sekretarz Generalny Zarządu Krajowego SITK RP.
 • Hanna Kwiatkowska – Dyrektor Biura Zarządu Krajowego SITK RP.
 • Jerzy Jóźwik – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej SITK RP
 • Grzegorz Świt – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
 • Barbara Kieres – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach.
 • Wojciech Płaza – Przewodniczący Okręgowej Rady  ŚOIIB w Kielcach.
 • Andrzej Pawelec – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚOIIB w Kielcach
 • Alfred Zgoda – Prezes Rady NOT Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Kielcach.

–   Przedstawiciele Oddziałów SITK z Radomia,  Rzeszowa, Krakowa,  Katowic, Częstochowy.

 • Kazimierz Ginał – Prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Małgorzata Janiszewska – Prezes Oddziału Kieleckiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • Marek Pasternak – Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wiedzy  w  Kielcach – NOT w Kielcach

–   Przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących zakładów pracy.

Ogółem w części oficjalnej i artystycznej wzięło udział około 280 osób, która odbyła się w Sali Kinowej,   w części koleżeńskiej 150 osób, która odbyła się w Sali Lustrzanej  Wojewódzkiego Domu  Kultury w Kielcach.

Galę  Jubileuszową 70 lecia SITK RP Oddział w Kielcach  prowadziła  Małgorzata Pawelec –Rzecznik Prasowy GDDKiA O/Kielce, która dokonała otwarcia Gali oraz przywitała zaproszonych gości  i wszystkich przybyłych na obchody Jubileuszowe.

Prezes Oddziału Wojciech Rybak  przedstawił w swoim wystąpieniu  okolicznościowym genezę powstania SITK oraz działalność Oddziału SITK RP w Kielcach w ostatnich 10 latach 2008-2018. Zaprezentował III tom Monografii 2008-2018 pt. ” „ Jubileusz 70-lecia Oddziału  SITK RP w Kielcach”.

Referat na temat „ Z dziejów  i tradycji komunikacji w regionie świętokrzyskim” wygłosił dr Jan Główka,

Dyrektor  Muzeum Historii Kielc, przedstawiając dzieje komunikacji i inżynierii z tym zagadnieniem   związanej  od XVIII wieku po czasy współczesne w regionie świętokrzyskim oraz rolę jaką odegrał Stanisław Staszic  w  rozwoju komunikacji i  technicznego szkolnictwa wyższego.

Zasłużonym działaczom Oddziału  Prezes Honorowy Zarządu Krajowego SITK RP  Wiesław Starowicz  i Wicemarszałek Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach   Jan Maćkowiak wręczyli „Złotą z Diamentem  Honorową Odznakę SITK RP” dla 9 osób, a  „Złotą Honorową Odznakę  SITK RP” dla 15 osób wręczyli Prezes Honorowy Zarządu Krajowego SITK RP  Wiesław Starowicz  i Sekretarz Generalny Waldemar Fabirkiewicz..

Prezes  Oddziału SITK RP Wojciech Rybak wręczył  „Srebrną Honorową Odznakę  SITK RP” dla 6 osób.   Wręczone tez zostały legitymacje członkowskie SITK  dla dwóch nowo wstępujących do SITK RP koleżanek – Małgorzaty Górskiej i Anny Szczygieł oraz trzy legitymacje Rzeczoznawcy SITK RP.

 Koleżankom i Kolegom uczestniczących we władzach Oddziału Prezes  Kol. Wojciech Rybak złożył podziękowania za osobisty wkład pracy stowarzyszeniowej z wyrazami szacunku, życząc satysfakcji z osiągnięć w przyszłej pracy w dziele integracji środowiska SITK.

W dalszej części zaproszeni goście i koledzy z zaprzyjaźnionych Oddziałów SITK RP,  Stowarzyszeń zrzeszonych w NOT Kielce  i zakładów pracy w swoich wystąpieniach mówili o roli SITK w przeszłości i obecnie, składali życzenia i gratulacje na ręce Prezesa Oddziału Wojciecha Rybaka .

Część oficjalną Galii Jubileuszowej zakończył występ zespołu Janusza Radka, następnie odbyło się spotkanie koleżeńskie z uroczystą kolacją, gdzie  uczestnicy mogli podyskutować  i wymienić doświadczenia z działalności stowarzyszeniowej w minionym 70-leciu i obejrzeć kroniki Świętokrzyskiego Klubu Drogowca SITK autorstwa Kol. Stanisława Krześniaka, które zostały zabrane na Galę Jubileuszową  70 lecia SITK RP Oddział w Kielcach.    

Oddział na koniec sierpnia 2018 r. zrzeszał 504 członków w 9 kołach i klubach.                            

 

 

                                                                                                                       Opracowała

                                                                                                             Józefa Sobczyńska – Stefańska