Ostatnie

 • Komunikat 2

   VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
  „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W BUDOWIE, UTRZYMANIU, EKSPLOATACJI
  URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
  I ŁĄCZNOŚCI W KOLEJNICTWIE POLSKIM”
  31 maja – 02 czerwca 2023 r.  w Kielcach

  ORGANIZATOR KONFERENCJI
  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach 


  Pod Patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  Komunikat 2 – Pobierz