Ostatnie

 •            
  ZAPROSZENIE
  NA  KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
    „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W BUDOWIE, UTRZYMANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM I ŁĄCZNOŚCI W KOLEJNICTWIE POLSKIM”            
  31 maja – 02 czerwca 2023 r. w  „GRAND HOTELU”  w  Kielcach

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach
  ma zaszczyt zaprosić do udziału w szóstej konferencji poświęconej zagadnieniom zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności na kolejach polskich.

  Celem konferencji jest:
  – Przekazanie i wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń z zakresu sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej. 
  – Poszerzanie wiedzy z zakresu budowy, utrzymania, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kadry specjalistów i ekspertów.
  – Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze inwestycji, eksploatacji, utrzymania, modernizacji oraz projektowania.
  – Wdrażanie nowych technik i technologii będących elementem działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej udostępnionej na potrzeby ruchu kolejowego.  

  W załączeniu:

  Komunikat Nr 1 KNT 2023 – pobierz
  Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji – pobierz 

  Wszelkie pytania prosimy kierować do:
  Biuro Oddziału  SITK RP w Kielcach
  tel. 608 608 426, 608 616 724
  e-mail sitk.kielce@idsl.pl

  Komitet organizacyjny