O Nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej jest organizacją naukowo – techniczną, działającą na rzecz transportu oraz dla dobra swoich członków.

Zarząd Oddziału SITK Kielce został powołany 24.02.1948 r.

Oddział SITK RP w Kielcach działa na terenie Województwa Świętokrzyskiego w ramach branży transportowej w specjalnościach:  kolejowej,
drogowej i samochodowej.

Od 1992 r. posiada osobowość prawną i w ostatnich latach należy do najliczniejszych Oddziałów w Polsce. Na dzień 01.01.2018 r. stan członków wynosił 488. Nasi członkowie działają w 9 kołach i klubach.

Działalność gospodarcza  prowadzona jest przez Zespół Rzeczoznawstwa i Szkolenia SITK RP Oddział Kielce,  odbywa się w drodze realizacji zleceń od osób fizycznych i prawnych.

Organizujemy seminaria i konferencje naukowo – techniczne, prowadzimy działalność szkoleniową,  wykonujemy oceny techniczne pojazdów samochodowych i sprzętu technicznego.

SITK RP zajmuje się promowaniem i upamiętnianiem twórców techniki transportowej poprzez wydawnictwa  książek i udział w budowie pomników.

Zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału SITK RP w Kielcach składka członkowska w 2021 r. wynosi miesięcznie:

  1. pracownik – 5 zł
  2. emeryt, student, uczeń- 2,50 zł
  3. wpisowe- 10,00 zł

Składki można regulować przelewem na adres SITK RP Kielce
25-501 KIELCE ul. Sienkiewicza 48
Konto 30203000451110000000276500
lub osobiście w Biurze Oddziału.