Kontakt

CZŁONEK NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO – TECHNICZNYCH

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP
ZARZĄD ODDZIAŁU W KIELCACH

ul. Sienkiewicza 48/50 25-501 Kielce

tel.(fax) 41/3449584 kom. 608616724

e-mail: sitk.kielce@idsl.pl

NIP 657-02-39-095

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału SITK RP w Kielcach składka członkowska w 2019 r. wynosi miesięcznie:
1. pracownik – 5 zł
2. emeryt, student, uczeń- 2,50 zł
3. wpisowe- 10,00 zł

Składki można regulować przelewem na adres SITK RP Kielce
25-501 KIELCE ul. Sienkiewicza 48

Konto 30 2030 0045 1110 0000 0027 6500

lub osobiście w Biurze Oddziału.