Spotkanie Klubu Seniora 28 września 2021 r

  Spotkanie Klubu Seniora         W dniu 28 września 2021 r. członkowie Klubu Seniora SITK RP Oddział Kielce spotkali się w Centrum Geoedukacji znajdującym się w rezerwacie Wietrznia, na terenie miasta Kielce.…

Spotkanie Klubu Seniora 3.09.2020

         W  dniu 03.09.2020 r. po 6-cio miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19 zostało zorganizowane Jubileuszowe Spotkanie członków Zarządu Oddziału z członkami Klubu Seniora SITK Oddział w Kielcach. Spotkanie zaczęto od  zwiedzania…