Spotkanie Klubu Seniora 28 września 2021 r

  Spotkanie Klubu Seniora         W dniu 28 września 2021 r. członkowie Klubu Seniora SITK RP Oddział Kielce spotkali się w Centrum Geoedukacji znajdującym się w rezerwacie Wietrznia, na terenie miasta Kielce.…

Spotkanie Klubu Seniora 3.09.2020

         W  dniu 03.09.2020 r. po 6-cio miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19 zostało zorganizowane Jubileuszowe Spotkanie członków Zarządu Oddziału z członkami Klubu Seniora SITK Oddział w Kielcach. Spotkanie zaczęto od  zwiedzania…

Zawieszenie terminu Piątej Konferencji Naukowo Technicznej w Gdańsku.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu imprez masowych  Oddział SITK RP w Kielcach informuje  o zawieszeniu organizacji  konferencji pt. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym  i łączności w…