Konferencja Naukowo-Techniczna 2017

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie w budowie ,utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”  w Kielcach W dniach  13 - 15 września 2017 r.  odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie w…