/Informacja KNT 2024

Informacja KNT 2024


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Kielcach

organizuje w dniach 12-14 czerwca 2024 r

VII Konferencję Naukowo-Techniczną
„Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu,
eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym
i łączności w kolejnictwie polskim”

która odbędzie się w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie koło Kielc.

Zaproszenie na KNT – Pobierz
Komunikat nr 1 – Pobierz
Karta zgłoszenia uczestnictwa – Pobierz
Komunikat nr 2 – Pobierz