/Spotkanie Klubu Seniora i Zarządu Oddziału SITK RP Kielce

Spotkanie Klubu Seniora i Zarządu Oddziału SITK RP Kielce

W dniu 21.06.2016 r. odbyło się spotkanie integracyjne połączone z wyjazdem turystycznym członków Klubu Seniora i Zarządu Oddziału SITK RP Kielce do Cisowa, gdzie w sąsiedztwie miejscowości znajduje się rezerwat przyrody Cisów. Wcześniej zwiedziliśmy zalew w Borkowie oraz zrewitalizowany rynek w Daleszycach.

Borków jest jedną z ulubionych miejscowości wypoczynkowych mieszkańców Kielc i okolic. W 1976 r. oddano do użytku zalew, a w latach 80 wybudowano ośrodek sportowy. Zalew w Borkowie blisko Daleszyc i Kielc ma 36 ha powierzchni. Duży zalew, plaża ze świeżym piaskiem, molo, alejki, a w pobliżu gospodarstwa agroturystyczne.

Odnowiony daleszycki Rynek, to elegancki, granitowy bruk, kulista fontanna – ozdoba Rynku, zegar słoneczny i stylowe ławeczki. W centralnym punkcie głównego placu Daleszyc znajduje się kamienna tablica z herbem miasta informująca, że Daleszyce ponownie nabyły prawa miejskie w 2007 r., wcześniej były miastem w latach 1569 – 1869. Daleszyce za udział w powstaniu styczniowym w 1869 r. zostały pozbawione praw miejskich. Mieszkańcy Ziemi Daleszyckiej wsławili się swym udziałem w walkach narodowo – wyzwoleńczych, zwłaszcza w powstaniu styczniowym oraz w czasie drugiej wojny światowej. Na terenie gminy znajdują się 24 miejsca pamięci narodowej – tablice, pomniki, obeliski, a także mogiły ofiar wojny i egzekucji. Na Rynku znajdują się cztery wmurowane tablice pamiątkowe. Jedna z nich upamiętnia pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach w dniu 7 sierpnia 1926 r. Zwiedziliśmy także kościół św. Michała Archanioła z 1221 r. ufundowany przez bpa krakowskiego Iwo Odrowąża, przebudowany w latach 1907 – 1912.

Docelowy punkt wyjazdu to Cisów – wieś położona w malowniczej dolinie górskiej, otoczona lasami. W sąsiedztwie miejscowości znajduje się rezerwat przyrody Cisów. Rezerwat „Cisów” o pow. 40 ha, utworzony w 1970 r. leży na skraju lasu i od południa graniczy z polami wsi Cisów. Nazwa wsi przypomina o występowaniu na tym terenie cisa. W południowej części rezerwatu występuje modrzew osiągający wiek 160 – 200 lat. Zwiedziliśmy także zabytkowy Kościół pw. św. Wojciecha z 1816 r., wpisany do rejestru zabytków. Wiele ciekawostek przekazał nam ksiądz proboszcz. W czasie II wojny światowej kościół był ośrodkiem modlitewnych spotkań, jak również miejscem schronienia dla partyzanckich oddziałów AK. Przed kościołem znajduje się Tablica Partyzantów Armii Krajowej – „Wybranieccy”. W kościele znajduje się rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła. O Cisowskim diable krążą legendy.

Po tych wrażeniach duchowych, udaliśmy się do pobliskiego pięknego Ośrodka Leśny Dworek, leżącego w dolinie na terenie Cisowsko – Orłowińskiego parku krajobrazowego w Górach Świętokrzyskich. Wśród śpiewu ptaków, szelestu drzew i wodnej kaskady w najstarszych polskich górach zajęliśmy miejsca w zadaszonej, dużej altanie z kamiennym grillem. Malownicza górska dolina, leśny ogród, miła obsługa i staropolska kuchnia sprawiły, że nasze spotkanie nabrało niezwykłego charakteru.

Poprzez wspólne spotkanie integracyjne Zarząd Oddziału SITK RP Kielce podkreślił rangę wyróżnienia Klubu Seniora przy Oddziale SITK RP w Kielcach Nagrodą „Ernest 2015”w kategorii Najaktywniejszy Klub/Koło Seniorów. Nagroda w formie Statuetki znalazła godne miejsce w biurze Oddziału, towarzyszyła nam na tym spotkaniu. Ciepłe słowa, gratulacje i podziękowania w imieniu własnym i Zarządu przekazał członek Zarządu Krajowego, Prezes kol. Wojciech Rybak. Wspólnie omówiliśmy przebieg Uroczystej Gali Jubileuszowej w dniu 2 czerwca 2016 r. w Teatrze Capitol w Warszawie. Kol. Eugeniusz Pokrzepa poinformował, że Nagrodę w obecności 350 zebranych, otrzymał z rąk Prezesa Stowarzyszenia prof. dr. Janusza Dyducha i wiceprezesa, członka kapituły kol. Doroty Przybyła. Klub Seniora Oddziału SITK w Kielcach otrzymał nagrodę – statuetkę „Ernest 2015” za wyróżniającą działalność na rzecz SITK w 2015 r.

Uroczystą Galę Jubileuszową objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wcześniej dla chętnych zorganizowano zwiedzanie Zamku Królewskiego.

Prezes Stowarzyszenia prof. dr Janusz Dyduch podsumował działalność SITK na przestrzeni 70 lat, wręczono najwyższe odznaczenia stowarzyszeniowe, czyli Złote Honorowe Odznaki SITK z Diamentem, statuetki dla laureatów corocznego konkursu Ernesty oraz listy gratulacyjne, w tym list od Prezesa Rady Ministrów, który odczytał prezenter TV red. Maciej Orłoś.

Nagroda statuetka „Ernest 2015” jest zaszczytem i sukcesem naszego Klubu Seniora, który w 2017 r. będzie obchodzić 40 – lecie powołania. Jako Prezes Klubu Seniora przyznaję, że mamy duże wsparcie. Jest grupa osób, która widzi efekty wszystkich działań i pomagają klubowi działać. Dziękuję za wszelkie rady i pomoc. Bez nich nie byłoby tej nagrody – statuetki „Ernest 2015”. W tym sukcesie jest zasługa koleżanek i kolegów, chętnie uczestniczących w naszych spotkaniach, którzy znajdują satysfakcję w aktywności na niwie Stowarzyszeniowej.

Nasz wierny i znany Przewodnik Świętokrzyski Pan Kazimierz Micorek również pogratulował Statuetki i oświadczył, że jest mu miło i czuje się członkiem naszego Klubu.

Spotkanie przy grillu upłynęło w miłej, koleżeńskiej atmosferze, a wyjątkowe miejsce, wyjątkowy dzień – pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień roku, piękna pogoda i charakter spotkania sprawiły, że na długo zostanie w pamięci.

Opracował

Eugeniusz Pokrzepa