/Dzień Seniora 2022r.

Dzień Seniora 2022r.

Dzień Seniora 2022 r.

          W dniu 26.05.2022r. w ramach obchodów Dnia Seniora w Oddziale SITK RP w Kielcach członkowie Klubu Seniora udali się na wycieczkę
techniczno – turystyczną do Nowej Słupi – Epoka Żelaza i Krzemionek – Epoka Kamienia.
          W Nowej Słupi seniorzy zwiedzili Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, które istnieje od 1960r. i prezentuje dokonania starożytnych hutników świętokrzyskich i sposoby przygotowania rud oraz wytopu żelaza w piecach dymarskich.
          W drodze do Krzemionek uczestnicy wycieczki zwiedzili ciekawą XIX wieczną metalową bramę przykościelną w Szewnej, wykonaną przez ostrowieckich hutników do wykonania, której użyto części kolejowe m.in. szyny i żeliwne płyty.
          W Ostrowcu Świętokrzyskiego zwiedzili dawny zabytkowy Browar Saskich, obecnie Ostrowiecki Browar Kultury, gdzie znajduje się Miejska Biblioteka Publiczna, Biuro Wystaw Artystycznych oraz Miejskie Centrum Kultury. Osobą zarządzającą całym Ostrowieckim Browarem Kultury jest Dyrektor Jacek Kowalczyk, regionalista, człowiek tworzący wyjątkowo pozytywny wizerunek miasta, który oprowadzał uczestników wycieczki po Browarze.
          W Krzemionkach seniorzy zwiedzili Muzeum Archeologiczne, odkryte 100 lat temu wyrobiska kopalń krzemienia pasiastego, widzieli szyby wydobywcze i wentylacyjne sprzed 5 tys. lat oraz podziemną trasę turystyczną prezentującą kopalnie krzemienia pasiastego, a także zwiedzili pradziejową osadę.
          W wycieczce wzięło udział 15 seniorów. Na zakończenie podziękowano Przewodnikowi Panu Kazimierzowi Micorkowi za profesjonalizm i życzliwość oraz za podanie wiadomości w przystępny sposób z dużą dozą ciekawostek.
         Było to obchodzone po raz 18 majowe spotkanie z okazji Dnia Seniora (z przerwą w latach 2020 i 2021 z powodu pandemii koronawirusa / ustanowione w 2003 r. z inicjatywy ówczesnego Prezesa Oddziału kol. Andrzeja Kopra.