/Spotkanie Klubu Seniora 3.09.2020

Spotkanie Klubu Seniora 3.09.2020

         W  dniu 03.09.2020 r. po 6-cio miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19 zostało zorganizowane Jubileuszowe Spotkanie członków Zarządu Oddziału z członkami Klubu Seniora SITK Oddział w Kielcach. Spotkanie zaczęto od  zwiedzania atrakcji w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.
         Następnie grupa 35 seniorów i obecni na spotkaniu członkowie Zarządu udali się do Kościoła Św. Karola Boromeusza na Wzgórzu Karczówka, gdzie Ksiądz Rektor odprawił Mszę Św. w intencji 50 członków Klubu Seniora, w tym 13-stu, którzy kończą 80 i więcej lat w 2020 r. Po zakończeniu mszy św. obecni na spotkaniu członkowie udali się na platformę widokową przy klasztorze na dalszą część uroczystości.
         Otwarcia biesiady i przywitania uczestników dokonał V-ce Prezes Zarządu Oddziału SITK RP w Kielcach kol. Krzysztof Piłat, następnie przedstawił krótką informację o działalności Oddziału, który zrzesza 501 członków w 9-ciu Kołach i Klubach. Prezes Klubu Seniora Kol. Eugeniusz Pokrzepa wyraził satysfakcję z obecności seniorów gorąco ich witając. Następnie przedstawił 13 Jubilatów, którzy kończą 80 i więcej lat w 2020 roku, o których krótkie laudacje wygłosili członkowie zarządu.
• Kol. Eugeniusz Pokrzepa przedstawił o najstarszym seniorze Kol. Janie Gula – lat 96 i Kol. Anastazym Stępień – lat 82.
• Kol. Józefa Sobczyńska – Stefańska przedstawiła o Kol. Hannie Skalska – lat 90, Kol. Władysławie Dziedzic – lat 90 i Kol. Annie Chruściel – lat 81.
• Kol. Bogusław Krzyżanowski przedstawił o Kol. Henryku Mateja – lat 88 i  Kol. Elżbiecie Mateja – lat 81.
• Kol. Ewa Sayor przedstawiła o kol. Andrzeju Pawelec – lat 84.
• Kol. Krzysztof Piłat przedstawił o Kol. Janinie Tokarska – lat 82.
         Przedstawiciele władz Oddziału i Klubu Seniora złożyli Jubilatom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Jubilaci otrzymali stosowne Dyplomy z życzeniami i podziękowaniami oraz załącznik w postaci słodkości. Jubilaci nie kryli wzruszenia, dla Nich była to wielka i zarazem miła niespodzianka. 
         Następnie przy akompaniamencie DJ Michała odśpiewano życzenia dalszych, długich lat życia oraz częstowano tradycyjną lampką szampana bezalkoholowego i tortem z napisem „Jubileusz Seniorów”. 
Przy dźwiękach muzyki biesiadnej i wspólnych śpiewach, przystąpiono do konsumpcji przygotowanych na tę okazję słodkich rogalików i pączków oraz pieczonych  kiełbasek i kaszanki przy ognisku i na grillu.
         W pięknej scenerii, z widokiem na miasto i otaczające w oddali góry, przy poczęstunku, uczestnicy wspominali minione lata. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej,  koleżeńskiej atmosferze.

Opracowanie : Józefa Sobczyńska-Stefańska
                        Elżbieta Krawczyk
                        Eugeniusz Pokrzepa