/Spotkanie wigilijne

Spotkanie wigilijne

W  dniu 12 grudnia 2014 r. w restauracji NOT odbyło się tradycyjne wigilijne spotkanie Zarządu Oddziału z członkami Klubu Seniora oraz przedstawicielami kół i  klubów.

Spotkanie rozpoczął Prezes Oddziału Wojciech Rybak, który przywitał przybyłych gości, w krótkich słowach podsumował mijający rok, a następnie złożył wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Podczas spotkania kol. Wojciech Rybak w ciepłych, serdecznych słowach podziękował kol. Teresie Cyzowskiej za owocne, pełne oddania pełnienie funkcji sekretarza Zarządu Oddziału i Prezesa Klubu Seniora przez okres 12 lat. Podkreślił zmysł organizacyjny, dużą aktywność, wielkie zaangażowanie, a także pracowitość, odpowiedzialność i  kompetencje kol. Teresy.

Kol. Teresa Cyzowska pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Oddziału aktywnie wspierała działalność Klubu Seniora. Dziękując za uznanie oznajmiła, że ma wiele satysfakcji z działalności w Stowarzyszeniu, ceni sobie współpracę z seniorami.

Obecni na spotkaniu seniorzy również składali kol. Teresie życzenia i podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Aktualnie funkcję sekretarza Zarządu Oddziału pełni kol. Józefa Sobczyńska-Stefańska. Obowiązki Prezesa Klubu Seniora pełni kolega Eugeniusz Pokrzepa. 

Uroczyste spotkanie wigilijne przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze przy wspólnym śpiewaniu pięknych polskich kolęd.

Łamiąc się opłatkiem wszyscy nawzajem życzyli sobie wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia i abyśmy mogli spotkać się ponownie za rok.

Uczestnikom spotkania podano tradycyjne potrawy wigilijne oraz słodkie wypieki, a  lampką wina wzniesiono toast za pomyślność w 2015 r.

Świąteczną atmosferę umilał koncert kolęd w wykonaniu Pani Bożeny Barchan i Pana Jacka Kokoszki.

 

Opracował:

Eugeniusz Pokrzepa