/Komunikat Nr 1  Targi Kielce – 9 maja  2018 r.

Komunikat Nr 1  Targi Kielce – 9 maja  2018 r.

 

Targi Kielce – 9 maja  2018 r.

Konferencja Naukowo -Techniczna

„Infrastruktura drogowa i kolejowa- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

Organizatorzy: 

  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach – Świętokrzyski Klub Drogowca
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
  • Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
  • Targi Kielce  

      

Partner 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

          Patronat honorowy

       Wystąpiono o Patronat Honorowy nad Konferencją do :

Ø Wojewody Świętokrzyskiego

Ø Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Ø Prezydenta  Miasta Kielc

Ø Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

 

Komitet organizacyjny

Ewa Sayor

Damian Urbanowski

Monika Czekaj

Wojciech Rybak

Bogusława Grzechowska

Małgorzata Pawelec

Józefa Sobczyńska-Stefańska

 

Cele Konferencji :

 Konferencja jest organizowana na Targach Autostrada Polska po raz trzynasty. Ma na celu  wymianę poglądów i doświadczeń zarządców dróg, wykonawców, projektantów branży drogowej i kolejowej w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej.

       Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli zarządców dróg, wykonawców firm drogowych i kolejowych, biur projektowych, samorządów, kadrę naukową, studentów, uczniów,  pracowników zakładów kolejowych, członków SITK RP i sympatyków. 

 

          Miejsce Konferencji

Targi Kielce ul. Zakładowa 1,  Sala Konferencyjna LAMBDA  

    Rozpoczęcie konferencji dnia 9 maja 2018r. godz.10.00.

Przewidywany czas obrad do godz. 14.00,  od godz. 14.00 zwiedzanie wystaw targowych.

Konferencja towarzyszy XXIV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego Autostrada Polska.       

               Udział w Konferencji jest bezpłatny.

           Sekretariat Konferencji  

             Szczegółowych informacji na temat Konferencji udziela:

 

     Józefa Sobczyńska-Stefańska

    Tel. 41/344 95 84  k. 608 608 426   

      e- mail sitk.kielce@idsl.pl

  

Szczegółowy program konferencji w następnym komunikacie.

 

Komitet organizacyjny