/Zaproszenie

Zaproszenie

           
ZAPROSZENIE
NA  KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
  „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W BUDOWIE, UTRZYMANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM I ŁĄCZNOŚCI W KOLEJNICTWIE POLSKIM”            
31 maja – 02 czerwca 2023 r. w  „GRAND HOTELU”  w  Kielcach

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach
ma zaszczyt zaprosić do udziału w szóstej konferencji poświęconej zagadnieniom zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności na kolejach polskich.

Celem konferencji jest:
– Przekazanie i wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń z zakresu sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej. 
– Poszerzanie wiedzy z zakresu budowy, utrzymania, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kadry specjalistów i ekspertów.
– Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze inwestycji, eksploatacji, utrzymania, modernizacji oraz projektowania.
– Wdrażanie nowych technik i technologii będących elementem działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej udostępnionej na potrzeby ruchu kolejowego.  

W załączeniu:

Komunikat Nr 1 KNT 2023 – pobierz
Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji – pobierz 

Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Biuro Oddziału  SITK RP w Kielcach
tel. 608 608 426, 608 616 724
e-mail sitk.kielce@idsl.pl

Komitet organizacyjny