Komunikat 2

 VI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W BUDOWIE, UTRZYMANIU, EKSPLOATACJI
URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
I ŁĄCZNOŚCI W KOLEJNICTWIE POLSKIM”
31 maja – 02 czerwca 2023 r.  w Kielcach

ORGANIZATOR KONFERENCJI
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach 


Pod Patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komunikat 2 – Pobierz