Sprawozdanie z  Konferencji Naukowo – Technicznej
pt. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim” 

                W dniach  31 maja – 02  czerwca 2023 r. w GRAND  Hotelu w Kielcach.  odbyła się VI cykliczna Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Innowacyjne technologie w  budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim” .

Konferencja  została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych – zarządcy narodowej sieci kolejowej.  

Sprawozdanie – Pobierz

Galeria – Pobierz