/Komunikat Nr 2.

Komunikat Nr 2.

 

 

Konferencja Naukowo – Techniczna
„Infrastruktura drogowa i kolejowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

 

Miejsce: Targi Kielce ul. Zakładowa 1 – Centrum Konferencyjne  – Sala Lambda.

Termin: 9 maja 2018 r. na Targach AUTOSTRADA POLSKA 2018.

 Początek konferencji  godz.1000

Organizatorzy:

Świętokrzyski Klub Drogowca SITK RP  Oddział w Kielcach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Targi Kielce  

Partner –  Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

Prezydent  Miasta Kielce – Wojciech Lubawski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  – Adam Jarubas

Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Janusz Dyduch

Godz.10-1030

Otwarcie konferencji.

Wystąpienia  zaproszonych gości.

Godz. 1030 – 1430

Obrady konferencji– tematyka  konferencji:

 1. „Międzynarodowy Zimowy Kogres Drogowy – Gdańsk 2018 – podsumowanie i wnioski” 
  – Pan Norbert Wyrwich Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych GDDKiA
 2. „Strategiczny kierunek rozwoju infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Świętokrzyskiego”
  – Pan Jan Maćkowiak Wicemarszałek Województwa świętokrzyskiego.
 3. „Drogi wojewódzkie w regionie świętokrzyskim – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” 
  – Pan Damian Urbanowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
 4. „Program Inwestycji dworcowych PKP SA- nowe podejście w inwestycjach w transporcie publicznym” 
  –  Pan Wojciech Rybak.
 5. „Budowa historycznej linii kolejowej Iwangrodzko – Dąbrowskiej przez Kielce” – Pan B. Balcerek.
 6. Dyskusja i wnioski.

Godz. 1400 – 1415    Przerwa kawowa

Godz. 14.15   Zwiedzanie Targów Autostrada Polska

Komitet organizacyjny