/Komunikat Nr 2 GRAND Hotel 13-15.06.2018 r.

Komunikat Nr 2 GRAND Hotel 13-15.06.2018 r.

Komunikat  2

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE  W  BUDOWIE, UTRZYMANIU, EKSPLOATACJI

URZĄDZEŃ STEROWANIA   RUCHEM KOLEJOWYM   ŁĄCZNOŚCI

W KOLEJNICTWIE POLSKIM”

13 – 15 czerwca 2018 r.  –   w Kielcach

ORGANIZATOR  KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Kielcach                                           

Patronat  Honorowy nad konferencją objęli:

– prof. dr  hab. inż. Janusz Dyduch                   – Prezes Zarządu Krajowego

                                                                                Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

– dr inż. Andrzej Żurkowski                               – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa  Warszawa

– Tadeusz Ryś                                                     – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania

                                                                                 Wypadków Kolejowych Ministerstwo Infrastruktury 

– Agata Wojtyszek                                            – Wojewoda Świętokrzyski

– Adam Jarubas                                                 – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

– Wojciech Lubawski                                        – Prezydent Miasta Kielce

 

Rada Programowa:

– prof. dr  hab. inż. Janusz Dyduch              –  Prezes Zarządu Krajowego

                                                                            Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

– dr inż. Andrzej Żurkowski                           – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

– prof. zw. dr  hab. inż. Zbigniew Łukasik    – Rektor Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom

– dr. inż. Roman Pniewski                             – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny   Radom

– dr inż. Mieczysław  Kornaszewski             – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny   Radom

 

Komitet organizacyjny:

–  Wojciech Rybak                           –  przewodniczący

–  Zdzisław Obrocki                         –  v-ce przewodniczący

Członkowie

–  Jurand Gałka

–  Tomasz Rożek

–  Elżbieta Krawczyk

–  Józefa Sobczyńska – Stefańska   – sekretarz

 

Cel konferencji:

 • Przekazanie i wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej.
 • Prezentowanie wiedzy z zakresu badań naukowych, monitoringu, diagnostyki, statystyki danych dotyczących kadry specjalistów i ekspertów
 • Poszukiwanie rozwiązań związanych w certyfikacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 • Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy eksploatacyjne, utrzymaniowe, modernizacyjne, inwestycyjne i projektowe dla wdrażania nowych technik i technologii.
 • Omówienie działań na rzecz poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej udostępnionej na potrzeby organizacji ruchu pojazdów szynowych.
 • Omówienie obszaru użytkowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji realizowanego przez PKP PLK SA.

 

 Tematyka konferencji:

 • Znaczenie oraz rola nauki i prawa w kształtowaniu rozwoju i postępu w sterowaniu ruchem kolejowym i telekomunikacji.
 • Rozwój i kierunki technologiczne systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i komunikacji w Polsce i na świecie.
 • Realizacja zadań inwestycyjnych w systemach sterowania ruchem kolejowym i komunikacji.
 • Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i komunikacji – część I.
 • Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i komunikacji – część II.
 • Skrzyżowania w poziomie szyn, rozwiązania zabezpieczeń, bezpieczeństwo w ruchu.

 

W załączeniu Program Konferencji

INFORMACJE

SITK RP Zarząd Oddziału w Kielcach

25-501 Kielce, ul Sienkiewicza 48 tel.  41 344 95 84,

Kontakt  Józefa Sobczyńska-Stefańska tel. 608 608 426,

e-mail: sitk.kielce@idsl.pl , sitk.kielce@onet.pl.

Komitet Organizacyjny Konferencji