/Zmiana terminu organizacji konferencji pt. „Od ścieżki do autostrady – historia i nowoczesność”.

Zmiana terminu organizacji konferencji pt. „Od ścieżki do autostrady – historia i nowoczesność”.

 

Zmiana terminu organizacji konferencji pt.
„Od ścieżki do autostrady – historia i
nowoczesność” , która miała się odbyć na
Targach AUTOSTRADA POLSKA 2020
pierwotnie w dniu 7 maja 2020 r. po zmianie
pierwszej w dniu 1 lipca 2020 r. po zmianie
drugiej terminu zaplanowana jest na 22
października 2020 r.