/Program Konferencji Naukowo-Technicznej 13 – 15.06.2018r.

Program Konferencji Naukowo-Technicznej 13 – 15.06.2018r.

„Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”

GRAND Hotel w  Kielcach ,  13-15 czerwca  2018 r

 13 czerwca 2018 r. –  /środa / I dzień konferencji

Godz.11.30  – 13.00  – przyjazd i  rejestracja uczestników

Godz.13.00  – 14.00  – obiad

Godz.14.30  – 14.45  – otwarcie konferencji 

Wojciech Rybak – Prezes SITK RP Oddział w Kielcach

Godz.14.45  – 15.20  – wystąpienia zaproszonych gości:

Godz.15.20  – 17.00  – SESJA I 

ZNACZENIE ORAZ ROLA NAUKI I PRAWA  W  KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU I POSTĘPU W STEROWANIU RUCHEM KOLEJOWYMI TELEKOMUNIKACJI – prowadzący: Andrzej Toruń – Kierownik Zakładu Sterowania i Telekomunikacji      Instytutu Kolejnictwa  i   Wojciech Rybak – Prezes SITK RP    Oddział w Kielcach

 1. Wystąpienie – Tadeusz Ryś Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Ministerstwo Infrastruktury
 2. „Współpraca z przemysłem w Ośrodku Certyfikacji Transportu”– dr inż. Andrzej Kochan Politechnika Warszawska
 3. „Miejsce Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w procesie kształcenia w specjalnościach kolejowych” – dr hab. inż. Janusz Ćwiek, dr hab. inż. Piotr Folęga, dr inż. Jakub Młyńczak, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
 4. „Rozwój i utrzymanie bezpiecznego oprogramowania systemów srk” – Szmel Dariusz – Thales Polska Sp. z o.o. Warszawa
 5. „Bezpieczeństwo cyfrowych interfejsów diagnostycznych” – dr inż. Roman Pniewski, dr inż. Mieczysław Kornaszewski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom.
 6. „Jednostki oceniające – NoBo / DeBo / AsBo ; rola jednostek / konkurencja pomiędzy jednostkami” – dr inż. Marek Pawlik Instytut Kolejnictwa
 7. Dyskusja

Godz. 17.00  – 17.30  – Przerwa kawowa

Godz. 17.30  – 19.00  – SESJA II

ROZWÓJ I KIERUNKI TECHNOLOGICZNE SYSTEMÓW I  URZĄDZEŃ  STEROWANIA RUCHEM  I  KOMUNIKACJI  W POLSCE I NA ŚWIECIE – prowadzący: Wojciech Rybak – Prezes SITK RP    Oddział w Kielcach

 1. „Cyfrowa ewolucja w systemach srk” –   Adam Szymankiewicz, Piotr Makowski SIEMENS  z o.o. Warszawa
 2. „Nowe produkty srk KZA Lublin uzupełnieniem niszy rynkowej” – Tomasz Miłek  KZA Lublin
 3. „Ocena wpływu zmiany urządzeń srk na wybranych przykładach”– dr inż. Paweł Szabracki KOLSTER S.A. Olsztyn
 4. „System elektronicznego berła jako niskokosztowe  rozwiązanie srk  dla linii o małym natężeniu ruchu” –   Zbigniew Szafrański  Doradztwo Kolejowe Koluszki.
 5. „Integracja GSM-R w systemach dyspozytorskich” – Martin Bajer -TTC MARCONI sro. Czechy
 6. „Możliwości stwierdzania niezajętości toru w warunkach oddziaływania uszkodzeń urządzeń kontroli niezajętości” – dr inż. Andrzej Toruń, Marcin Gołębiewski, Lucyna Sokołowska – Zakład Sterowania i Telekomunikacji Instytut Kolejnictwa.
 7. „Weryfikacja WE i bezpieczna integracja podsystemu kolejowego z perspektywy użytkownika” – Alfred Kurkowski, Mariusz Matukin – Bombardier Transpotation (ZWUS) Polska SP. z o.o.
 8. Dyskusja

Godz.19.30  – UROCZYSTA KOLACJA

14 czerwca 2018 r. –  /czwartek/   II dzień konferencji

Godz. 07.00  –  09.00  – śniadanie 

Godz. 09.00  – 11.00  – SESJA III 

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W SYSTEMACH  STEROWANIA RUCHEM      I  KOMUNIKACJI – prowadzący:  Mariusz Krawczyk – PKP Polskie Linie Kolejowe –

Biuro Automatyki i Telekomunikacji. 

 1. „Przegląd instrukcji Ie-6 (WOT-E12) – Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” – Mirosław Kopczyński – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Biuro Automatyki  i Telekomunikacji.
 2. „Wykorzystanie systemów liczenia osi Uni AC1 w procesie fazowania robót  budowlanych  na sieci PKP PLK SA” – Artur Nowak – Dyrektor ds. Realizacji –  voestalpine SIGNALING Sopot Sp. z o.o
 3. „Nowe technologie – implementacja punktowych źródeł światła LED w sygnalizacji kolejowej”  – Roman Sabat – Właściciel BWP SABEL Wrocław
 4. „Nowe technologie w ochronie kabli w infrastrukturze kolejowej” – Beata Szulfer- Rosiak, Piotr Reducha – ASTE Sp. z o.o.
 5. „Systemy zabezpieczeń Abloy – Zabezpieczenia Abloy infrastruktury kolejowej” –     Robert Janiga –Menager – ASSA Abloy .
 6. „Certyfikacja i ocena bezpieczeństwa linii E20” – dr inż. Andrzej Kochan – Zespół Sterowania Ruchem Kolejowym Wydział Transportu Politechnika  Warszawska
 7. Interoperacyjność – obowiązki Zarządcy Infrastruktury i Wykonawcy w trakcie realizacji
  zadań inwestycyjnych (certyfikacji i weryfikacji WE)”
  – Rafał Bogacz, Dariusz Kamoda – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Strategii i Rozwoju.
 8. „Sterowanie ruchem  kolejowym – automatyzacja  projektowania  w  programie SEE Electrical Expert” – Rafał Bałękowski – IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Kraków
 9. Dyskusja

Godz. 11.00  – 11.30 – Przerwa kawowa

Godz. 11.30  – 13.00 – SESJA IV

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ  STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM I ŁĄCZNOŚCI  – CZĘŚC I – prowadzący:  Marek Białek – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.                        Biuro Automatyki i Telekomunikacji.

 1. Prezentacja na temat stanu technicznego i poziomu awaryjności „ Ocena eksploatacyjna urządzeń srk” – Marcin Kuziemski – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji.
 2. „Perspektywy stosowania przekaźników w urządzeniach srk” – Tadeusz DobrosławskiPKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji.
 3. Kompetencje pracowników jako element systemów SRK – zamawianych i eksploatowanych” – Jerzy Markowicz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji.
 4. „Niezawodność połączeń elektrycznych w systemach SRK – nowe podstawki bezpiecznikowe i złączki bezobsługowe. Koncepcja systemu monitorowania zużycia energii i poprawności pracy zasilanych urządzeń – doświadczenia i zastosowania WAGOI/O System”– Robert  Malczewski  – WAGO POLSKA.
 5. „Zagadnienia eksploatacji  układu  napęd zwrotnicowy – rozjazd”- dr inż. Jakub Młyńczak  – Wydział Transportu Politechnika  Śląska,  dr inż. Andrzej Toruń , Marcin Gołębiewski ,  dr inż. Szymon Surma   –  Instytut Kolejnictwa
 6. „Rola producenta w okresie eksploatacji i utrzymania urządzeń srk” – Waldemar Figarski Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Radom
 7. „Usługi serwisowe narzędziem do zapewnienia optymalnej dostępności urządzeń sterownia” – A. Kodroń, M. Szczęchowski – Bombardier Transpotation (ZWUS Katowice ) Polska SP. z o.o.
 8. Dyskusja

Godz.13.00  – 14.00  – obiad

Godz. 14.00 – 15.30  – SESJA V

EKSPLOATACJA  URZADZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM I ŁĄCZNOŚCI –  CZĘŚĆ II – prowadzący: Joanna Włodkowska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 Biuro Automatyki i Telekomunikacji

 1. „System ERTMS/ETCS w Polsce – wyzwania techniczne i eksploatacyjne” – Karol Gruszka –  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji.
 2. „Podatność konfiguracyjna i utrzymaniowa nowo projektowanych urządzeń srk na przykładzie  licznika osi nowej generacji UniAC2” – dr inż. Mariusz Buława –       Prezes Zarządu  voestalpine  SIGNALING Sopot Sp. z o.o.
 3. „Wyzwania wdrażania radiołączności pociągowej klasy A na polskiej sieci kolejowej ; czy relacja pomiędzy GSM-R REC, a VHF Radiostop to najpoważniejsze wyzwanie” – dr inż. Marek Pawlik –  Instytut Kolejnictwa
 4. „Zmiany wymagań PKP PLK S.A. w kontekście rozwoju produktów – Marcin Korzeniewski  –  Thales Polska Sp. z o.o.
 5. „Komputerowy pulpit do sterowania radioblokadą” – Adam JuretkoBombardier Transpotation (ZWUS) Polska SP. z o.o.
 6. Dyskusja

Godz.15.40  – 16.00 – Przerwa kawowa

Godz.16.00  – Wyjazd i zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

Godz.18.00  –  Spotkanie integracyjne przy grillu

15 czerwca 2018 r. –  /piątek/   III dzień konferencji

Godz. 07.00  –  09.00 – śniadanie 

Godz. 09.00  – 11.00 – SESJA VI

SKRZYŻOWANIA W POZIOMIE SZYN, ROZWIĄZANIA ZABEZPIECZEŃ, BEZPIECZENSTWO W RUCHU -prowadzący:   Zdzisław Obrocki – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

 1. „Nowelizacja Ie-4 (WTB-E10) – przedstawienie zakresu zmian” – Rafał Jamrozek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji
 2. „Wymagania dla układów nieżarowego źródła światła latarń sygnałowych sygnalizatorów kolejowych stosowanych na sieci linii kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A –  kierunki opracowywanych nowych wymagań w ujęciu praktycznym” – Krzysztof Ostrowiński PKP PLK SA.  Biuro Automatyki i Telekomunikacji.
 3. „Ochrona przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych urządzeń srk –  Instrukcja Ie 120”– Wojciech Toruń – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji
 4. „Ochrona odgromowa i przeciwnapięciowa urządzeń kolejowych wg. Ie-120”- Jerzy Ustarbowski – Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o. Gdańsk
 5. „Błędy projektowe i wykonawcze w zakresie ochrony odgromowej i przed przepięciami systemów sterowania ruchem kolejowym”dr inż. Mirosław Zielenkiewicz RST Sp. z o.o.
 6. Kierunki Rozwoju systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo- drogowych w świetle opracowywanych Wymagań”– Marcin Zabrzewski – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji
 7. „Teledetekcja przeszkód na przejazdach kolejowych. Przegląd stosowanych rozwiązań na świecie” – Grzegorz Kujawiak – Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Radom
 8. „Innowacyjne rozwiązanie zabezpieczenia przed kolizją pociągu i pojazdu drogowego na przejeździe kolejowym”dr inż. Andrzej Wolfenburg, dr inż.  Michał Grabia, dr hab. Maciej Stajniak  –  Instytut Logistyki i Magazynowania – w postaci nagrania bez obecności referującego.
 9. Dyskusja

Godz.10.30  – 11.00  – Przerwa kawowa

 1. Zakończenie konferencji. Podsumowanie i wnioski.

Godz.12.30  – 14.00  –  obiad

WYKWATEROWANIE I WYJAZD

                                                                                  Komitet Organizacyjny Konferencji