/Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Technicznej w dniach 13-15.06.2018r w Kielcach

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Technicznej w dniach 13-15.06.2018r w Kielcach

W  dniach 13 – 15 czerwca 2018 r. w GRAND Hotelu w Kielcach. odbyła się trzecia już cykliczna Konferencja Naukowo-Techniczna – do pobrania