/15.05.2019r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w drogownictwie”

15.05.2019r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje w drogownictwie”

Komunikat Nr 1

Targi Kielce – 15 maja 2019 r. Konferencja Naukowo -Techniczna 
„Innowacje w drogownictwie”.

Organizatorzy:
• Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach Świętokrzyski Klub Drogowca
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
• Politechnika Świętokrzyska
• Targi Kielce

Partner
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Patronat honorowy
Wystąpiono o Patronat Honorowy nad Konferencją do :
• Wojewody Świętokrzyskiego
• Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
• Prezydenta Miasta Kielc
• Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Cele Konferencji :
Konferencja jest organizowana na Targach Autostrada Polska po raz czternasty.
Ma na celu wymianę poglądów i doświadczeń zarządców dróg, wykonawców
projektantów branży drogowej i kolejowej w zakresie innowacji w drogownictwie.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli zarządców dróg,
wykonawców firm drogowych i kolejowych, biur projektowych, samorządów,
kadrę naukową, studentów, uczniów, członków SITK RP i sympatyków.

Miejsce Konferencji
Targi Kielce ul. Zakładowa 1, Sala Konferencyjna LAMBDA

Rozpoczęcie konferencji dnia 15 maja 2019r. godz.10.00.
Przewidywany czas obrad do godz. 14.00.
Zwiedzanie wystaw targowych. od godz. 14.00

Konferencja towarzyszy XXV Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego Autostrada Polska 2019
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Sekretariat Konferencji
Szczegółowych informacji na temat Konferencji udziela:

Józefa Sobczyńska-Stefańska
Tel. 41/344 95 84     kom. 608 608 426
e- mail sitk.kielce@idsl.pl

Szczegółowy program konferencji w następnym komunikacie.

Komitet Organizacyjny Konferencji