/12-14.06.2019r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”.

12-14.06.2019r. – Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”.

 

Komunikat 1

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Kielcach

CZWARTA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

 

„Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”

12 – 14 czerwca  2019 r.  w   GRAND Hotelu  w Kielcach .  

Zaproszono do udziału w Radzie Programowej  Konferencji:

 • Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Janusz Dyduch – Prezes SITK RP
 • Ireneusz Merchel – Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Roman Pniewski – UTH Radom
 • Mieczysław Kornaszewski –UTH Radom
 • Zbigniew Łukasik – UTH Radom
 • Antoni Różowicz- Politechnika Świętokrzyska
 • Andrzej Kochan – Politechnika Warszawska

Do udziału w konferencji zaproszono:

 • Instytut Kolejnictwa.
 • Politechnika Warszawska.
 • Politechnika Śląska.
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Pracownicy Centrali i Zakładów Linii Kolejowych.
 • Przedstawiciele innych zarządców infrastruktury kolejowej.
 • Przedstawiciele producentów oraz firmy budowlane i usługowe w zakresie infrastruktury kolejowej

Celem konferencji  jest:

 1. Przekazanie i wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji
  urządzeń  sterowania  ruchem kolejowym i  łączności  kolejowej.
 2. Przedstawienie doświadczeń w zakresie realizacji inwestycji w infrastrukturze kolejowej, 
  procedur realizacyjnych,  projektowych,  wykonawczych oraz optymalizacji procesów  realizacyjnych .
 3. Zaprezentowanie wiedzy z zakresu badań naukowych, diagnostyki, statystyki 
  oraz danych dotyczących kadry specjalistów i ekspertów. 
 4. Poszukiwanie rozwiązań związanych w certyfikacją urządzeń sterowania ruchem 
  kolejowym.
 5. Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy eksploatacyjne, utrzymaniowe,
  modernizacyjne i  projektowe dla wdrażania nowych technik i technologii.
 6. Omówienie działań na rzecz poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej
  udostępnionej  na potrzeby organizacji ruchu pojazdów szynowych.
 7. Omówienie obszaru użytkowania urządzeń  sterowania ruchem kolejowym
  i telekomunikacji  realizowanego przez zarządców infrastruktury.
 8. Przekazanie i wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji
  Urządzeń Systemu Dynamicznej Informacji Podróżnych

Tematyka konferencji będzie obejmować:

 1. Doświadczenia w organizacji ruchu w zakresie bieżącej eksploatacji oraz  w  trakcie realizacji
  zadań  inwestycyjnych w kontekście   stosowanych  procedur  oraz ocena efektywności tych
  procesów i  propozycje rozwiązań  optymalizujących ich  organizację.
 2. Doświadczenia w działalności  inwestycyjnej, utrzymaniowej, propozycje optymalizacji 
  technologicznej  i ekonomicznej tych procesów.
 3. Nowe techniki i technologie w sterowaniu ruchem kolejowym  i telekomunikacji kolejowej.
 4. Prezentacje działalności firm realizujących dostawy i usługi  na rzecz infrastruktury kolejowej.
 5. Dopuszczenia,  certyfikacja, bezpieczeństwo, zdarzenia, interoperacyjność.
 6. Nowoczesne technologie wspomagania procesu projektowania urządzeń sterowania ruchem
  kolejowym.
 7. Zastosowanie interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym.
 8. Omówienie kierunków działań co pozwoliłoby na budowę   wiedzy perspektywiczno-
  wykonawczej dla wykonawców,   projektantów w zakresie inwestycji  i utrzymania.
 9. Wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji Urządzeń Systemu
  Dynamicznej Informacji Podróżnych.
 10. Wnioski z konferencji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (pocztą, lub e-mailem) na adres:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Oddziału w Kielcach

25-501 Kielce, ul Sienkiewicza 48, tel. 41 344 95 84, 608 608 426,

 e-mail: sitk.kielce@idsl.pl , sitk.kielce@onet.pl,

oraz dokonanie wpłaty wg karty zgłoszenia.

TERMINARZ

● zgłoszenie uczestnictwa do dnia  25.05.2019 r.
● nadsyłanie pełnych tekstów referatów 15.05.2019 r.
● przesłanie opłaty za udział konferencji 30.05.2019 r.
● wysłanie komunikatu nr 2 do uczestników 30.05.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy dokonać pisemnie

na adres SITK RP Oddział Kielce do dnia 29.05.2019 r.

W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie

nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

INFORMACJE

SITK RP Zarząd Oddziału w Kielcach

 25-501 Kielce, ul Sienkiewicza 48 tel. 41 344 95 84,

Kontakt  Józefa Sobczyńska-Stefańska tel.  608 608 426, 

e-mail: sitk.kielce@idsl.pl , sitk.kielce@onet.pl.

                                                                         

 

Komitet organizacyjny konferencji.