/15.05.2019r. – KNT

15.05.2019r. – KNT

Konferencja Naukowo – Techniczna
„Innowacje w drogownictwie”.

 

Miejsce : Targi Kielce ul. Zakładowa 1 Centrum Konferencyjne Sala Lambda

Termin: 15 maja 2019 r.  Początek konferencji godz.1000

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  RP  Oddział w Kielcach

Świętokrzyski Klub Drogowca
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Targi Kielce  

Partner 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Patronat  Honorowy
                                            

Zarząd Krajowy              Urząd Marszałkowski                    Świętokrzyski               Urząd Miasta
                                Województwa Świętokrzyskiego      Urząd Wojewódzki                Kielce

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:
Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Janusz Dyduch

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  – Andrzej Bętkowski
Wojewoda Świętokrzyski –  Agata Wojtyszek
Prezydent  Miasta Kielce – Bogdan Wenta

Program  obrad konferencji:
Godz.10-1030
Otwarcie konferencji.

Wystąpienia  zaproszonych gości.

Godz. 1030 – 1450 Obrady konferencji:

Tematy referatów :

  1. „200 lat działania administracji drogowej”- Krzysztof Nalewajko GDDKiA Warszawa.
  2. „Nowe wytyczne badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” Edyta Majer –

Państwowy Instytut Geologiczny.

  1. „Optymalizacja składu innowacyjnego środka wiążącego w aspekcie właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym” – Marek Iwański, Przemysław Buczyński, Grzegorz Mazurek – Politechnika Świętokrzyska .
  1. „Mieszanka mineralno-asfaltowa wytwarzana w technologii obniżonej temperatury z dodatkiem wapna hydrotyzowanego”  – Anna Chomicz-Kowalska, Mateusz Iwański – Politechnika Świętokrzyska.
  2. Nowoczesne nawierzchnie asfaltowe na drogach wojewódzkich” – Justyna Mrugała.
  3. Dyskusja, podsumowanie i wnioski.

Godz. 1450 – 1515  Przerwa kawowa
Godz. 15.15 Zwiedzanie Targów Autostrada Polska

Komitet organizacyjny