/Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim” w Kielcach 2019r.

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim” w Kielcach 2019r.

W dniach  12 – 14 czerwca 2019 r. w GRAND  Hotelu w Kielcach.  odbyła się czwarta już cykliczna Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Innowacyjne technologie w  budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim” – do pobrania.