Propozycje kierunkowe zmian w SITK RP

O obecnej sytuacji Problemy finansowe ze względu na niedostateczną dbałość ze strony Zarządu Krajowego w ostatnich latach o bieżące finanse Niedostateczna współpraca Zarządu z oddziałami, słaby przepływ informacji, rzadkie spotkania w celu dyskusji merytorycznych Zbyt…

XXIX Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK w dniach 20-22…

?p=375&preview=true Obrady w Hotelu Gromada  Z naszego Oddziału na Walnym zebraniu delegatów kół i klubów zostali wybrani: delegatami na Zjazd Kasprowicz Krzysztof Pokrzepa Eugeniusz Rybak Wojciech Sayor Ewa    z-cy delegatów Kapłański Henryk Niekra Eugeniusz W…